LINIE BUS 311

POLICLINICA TITAN 101|102|311
POSTA TITAN 101|102|311
POSTAVARULUI 101|102|311
BULEVARDUL 1 DECEMBRIE 1918 101|311
CODRII NEAMTULUI 101|311
LIVIU REBREANU 101|311
SOLDAT MIHALE STELIAN 101|311
FAUR 101|311|330
LIVIU REBREANU 101|311|330
MAIOR CORAVU 104|135|311|330
VATRA LUMINOASA 104|135|311|330
PIATA IANCULUI 135|311
SCOALA IANCULUI 135|311
BABA NOVAC 135|311|330
GHEORGHE PETRASCU 135|311|330
PIATA IANCULUI 135|311|330
SOSEAUA CAMPIA LIBERTATII 311
POD LACURI 311|330
POSTA TITAN 311|330
PIATA ROSETTI 61|69|85|90|91|92|311
ARMENEASCA 66|69|70|85|90|92|311
CALEA MOSILOR 69|70|85|90|92|311
ION TUCULESCU 70|79|92|311
SOSEAUA MIHAI BRAVU 70|79|92|311
TRAIAN 70|90|92|311